Български English

Офис:

ул. Солун 39
Русе 7004
България
Телефон: +359 888 782438
e-mail: office@koala-pack.com

Производствена база:

бул. Тутракан 100
индустриална зона "КТМ"
Русе 7012, България

+359 88 5548088 Производствен Директор
+359 88 6795925 Печатна база